Architekci Wiedzy

{ Programowanie. Kodowanie. Gra w szachy. }

Świadczymy usługi w postaci kursów dla dzieci i młodzieży w zakresie programowania, kodowania i nauki gry w szachy. W miarę potrzeb firma będzie wzbogacała ofertę poszerzając ją o zajęcia wspomagające rozwój, uczące logicznego myślenia, przygotowujące do konkursów przedmiotowych (w szczególności do nauk ścisłych).

Zajęcia z programowania mikrokontrolerów oparte są na platformie ARDUINO wzbogacone o wiedzę z zakresu podstaw elektroniki. Praca w małych grupach (max. 10 osób), każdy uczeń ma dostęp do zestawu ARDUINO oraz komputera.

Zajęcia z kodowania dla dzieci prowadzone będą z użyciem wizualnego języka Scratch.

Nauka gry w szachy ma wyposażyć słuchacza w umiejętność logicznego myślenia, przewidywania, podejmowania decyzji, planowania, odpowiedzialności.

Architekci wiedzy

architekciwiedzy@gmail.com, tel. 698 476 258